Saturnus in Waterman

Gaat voor lange studies of zelfstudie. Hij is serieus en methodisch in het werk. Bezoekt graag ouderen en intellectuele mensen. Deze verrijken namelijk zijn geest. Heeft soms door probelemen en tegenspoed teleurgestelde verwachtingen.

Saturnus in huis X

Zijn uitstraling is streng en ernstig. Zijn beroepsleven betekent alles. Hij is methodisch en serieus. Hij wil graag macht bezitten, om te slagen en heeft alle nodige capaciteiten om dit doel te bereiken, stap voor stap.

-80 VIE Venus - Saturnus

Negatief aspect: soms een ongezonde sensualiteit. Hij is hard, en weet zijn gevoelens niet te uiten. Hij is bang om zijn liefde te tonen, en dat leidt tot teleurstellingen, breuk, gemis aan tevredenheid. Het is niet uitgesloten dat hij problemen had met zijn moeder, die niet wist hoe ze van hem moest houden en hem zelfvertrouwen moest geven. Hij twijfelt, is wantrouwig en jaloers. Hij zal moeten leren hoe men gelukkig zal zijn in de liefde, op zijn gemak zal voelen en de jaloezie moet beheersen in de tweede helft van het leven, dankzij een oudere persoon, die hem het zelfvertrouwen teruggeeft, zodat hij anderen kan vertrouwen.

42 DRI Mars - Saturnus

Positief aspect: hij is energiek en besluitvaardig. Hij bezit geestkracht en weerstand, bekwaamheid en geduld: besteedt al zijn energie en talenten om alle hindernissen weerstand te kunnen bieden en met succes. Hij is obstinaat, berekenend, overweegt eerst alle mogelijke gevolgen, voordat er gehandeld wordt, neemt alle tijd van de wereld en verliest nooit het geduld om zijn doel te bereiken. Wordt gevreesd en gerespecteerd in eigen kring.