Saturnus in Steenbok

Hij is nauwgezet, eerlijk, correct, waardig en gerespecteerd. Is jammer genoeg soms melancholisch, een tikkeltje gemeen, teleurgesteld of verbitterd.

Saturnus in huis IV

Hij moet kunnen domineren. Hij heeft gevoel voor organisatie en neemt verantwoordingen op zich. Hij bereikt zijn doel ondanks langzame vooruitgang, met veel tegenslagen. Maar hij is geduldig.

194 DRI Zon - Saturnus

Positief aspect: Hij wil graag alleen werken en in rust. Hij schenkt nogal aandacht aan details, is ernstig, methodisch, geduldig en houdt het lang uit, met moeilijke en delicate taken, en volbrengt deze.

121 DRI Maan - Saturnus

Positief aspect: hij heeft zijn gevoelens onder controle. Hij is plichtsgetrouw, zelfbewust en voorzichtig. Hij kan zich op lange termijn concentreren op een taak, zowel handen - als intellectuele arbeid.

Hij bedachtzaam en is serieus in alles wat hij doet.

-140 VIE Mars - Saturnus

Negatief aspect: hij is alleen geïnteresseerd in iets uit te voeren wanneer er problemen aan vast zitten: zijn die eenmaal opgelost, dan gaat hij elders waar complicaties voorhanden zijn. Hij houdt van hindernissen die uit de weg geruimd moeten worden, is hard, heeft weinig gevoelens, vooral in zaken. Koppig, egoïstisch en weinig vrienden.

54 CJN Jupiter - Saturnus

Positief aspect: hij is serieus, geduldig, eerlijk, harde werker, ordelijk. Het oordeel is goed en hij overweegt de dingen. Hij gaat tot het bittere einde door met zijn opgelegde taak, en is altijd in staat het juiste moment te kiezen. Rechtschapen en respecteert de wet.

218 CJN Saturnus - Pluto

Positief aspect: hij slaagt in het leven door hard te werken.