Saturnus in Waterman

Gaat voor lange studies of zelfstudie. Hij is serieus en methodisch in het werk. Bezoekt graag ouderen en intellectuele mensen. Deze verrijken namelijk zijn geest. Heeft soms door probelemen en tegenspoed teleurgestelde verwachtingen.

Saturnus in huis VIII

Financieel niet erg rooskleurig, gewoon salaris. De partner is ook niet rijk. De mogelijkheid van een kleine erfenis, die wat helpt. Een lang leven en een natuurlijke dood, indien de aspecten het toelaten.

43 DRI Venus - Saturnus

Positief aspect: hij heeft een goed besef van de realiteit en de plichten, is spaarzaam, gereserveerd en plichtsgetrouw. Hij houdt van de waarheid en rechtvaardigheid. In de liefde is hij eerlijk en de gevoelens zijn serieus en hecht, hij speelt nooit vals. Hij is vanzelfsprekend trouw in de liefde en vriendschap. Hij kan van een ouder persoon houden en zijn intelligentie en gezond verstand waarderen.

285 SXT Mars - Saturnus

Positief aspect: hij is energiek en besluitvaardig. Hij bezit geestkracht en weerstand, bekwaamheid en geduld: besteedt al zijn energie en talenten om alle hindernissen weerstand te kunnen bieden en met succes. Hij is obstinaat, berekenend, overweegt eerst alle mogelijke gevolgen, voordat er gehandeld wordt, neemt alle tijd van de wereld en verliest nooit het geduld om zijn doel te bereiken. Wordt gevreesd en gerespecteerd in eigen kring.

107 CJN Jupiter - Saturnus

Positief aspect: hij is serieus, geduldig, eerlijk, harde werker, ordelijk. Het oordeel is goed en hij overweegt de dingen. Hij gaat tot het bittere einde door met zijn opgelegde taak, en is altijd in staat het juiste moment te kiezen. Rechtschapen en respecteert de wet.

126 CJN Saturnus - Pluto

Positief aspect: hij slaagt in het leven door hard te werken.