Mars in Stier

Hij is snel geagiteerd en luidruchtig. Hij is bazig, domineert en door deze opstelling geneigd inschattingsfouten te maken. Hij gaat tot het einde toe op het doel af, bereikt het en onderneemt vervolgens weer een nieuwe actie met dezelfde wilskracht en enthousiasme.
Minder sterke eigenschappen: hij is soms vasthoudend en koppig. Eventuele driftbuien, die meestal alleen bij woorden blijven, kunnen behoorlijk angstaanjagend zijn.

Mars in huis V

Spontaanachtige natuur. Hij houdt van spel, soms zelfs van gewelddadige sport. Hij neemt risico's op het werk. Een enorme werklust, hij houdt van dingen die snel gedaan kunnen worden, en verafschuwt dingen die te lang blijven hangen. Hetzelfde geldt voor zijn emotioneel leven: geen mooie praatjes, hij komt direct ter zake.

-22 OPP Maan - Mars

Negatief aspect: hij is erg emotioneel en wordt door emoties gedreven. Hij denkt niet eerst na in een gegeven omstandigheid. Hij is onberekenbaar en soms gewelddadig. Echtelijke ruzies.

107 SXT Venus - Mars

Positief aspect: hij is amoureus, geen rustige en kalme partner maar een hartstochtelijk persoon en temperamentvol. Hij is daadkrachtig in de liefde, en houdt van gezonde genoegens. Hij geniet ten volle van het leven.

-90 VIE Mars - Saturnus

Negatief aspect: hij is alleen geïnteresseerd in iets uit te voeren wanneer er problemen aan vast zitten: zijn die eenmaal opgelost, dan gaat hij elders waar complicaties voorhanden zijn. Hij houdt van hindernissen die uit de weg geruimd moeten worden, is hard, heeft weinig gevoelens, vooral in zaken. Koppig, egoïstisch en weinig vrienden.

180 CJN Mars - Uranus

Positief aspect: hij bezit uitzonderlijk veel energie. Hij is impulsief maar stoutmoedig. Neemt veel risico's ten behoeve van de gemeenschap, met alle energie die hij bezit. Is zeer gesteld op actie, vrijheid en onafhankelijkheid.

53 SXT Mars - Neptunus

Positief aspect: zijn gevoelens zijn gedomineerd door wijsheid en gericht naar een ideaal. Hij houdt van water, zeereizen en van eigenaardige mensen.

16 DRI Mars - Pluto

Positief aspect: hij is ambitieus, is in staat veel werk te verzetten, heeft zelfvertrouwen en gaat tot het einde door totdat zijn plannen zijn uitgevoerd.