Mars in Ram

Hij is energiek, offensief, impulsief, uitdagend. Hij is moedig en avontuurlijk.
Minder sterke eigenschappen: neiging tot agressiviteit danwel moed die kan leiden tot geweld of tot een ongeluk, maar die beslist leidt tot problemen.

Mars in huis VII

Hij domineert zijn gelijken en collega's. Hij gedraagt zich net zo in het liefdesleven, dominerend, en een stormachtige relatie ligt dan wel in 't verschiet.

-140 VIE Mars - Saturnus

Negatief aspect: hij is alleen geïnteresseerd in iets uit te voeren wanneer er problemen aan vast zitten: zijn die eenmaal opgelost, dan gaat hij elders waar complicaties voorhanden zijn. Hij houdt van hindernissen die uit de weg geruimd moeten worden, is hard, heeft weinig gevoelens, vooral in zaken. Koppig, egoïstisch en weinig vrienden.

-17 VIE Mars - Pluto

Negatief aspect: hij is gewelddadig., brutaal, opgewonden en is in staat anderen schade te berokkenen, zonder een moment er bij stil te staan.