Mars in Ram

Hij is energiek, offensief, impulsief, uitdagend. Hij is moedig en avontuurlijk.
Minder sterke eigenschappen: neiging tot agressiviteit danwel moed die kan leiden tot geweld of tot een ongeluk, maar die beslist leidt tot problemen.

Mars in huis X

Hij besteedt veel energie aan werk, wat pas aan 't eind van het leven ophoudt. Hij is een toegewijde werker, niet bang om spijkers met koppen te slaan. Hij verbetert zijn levensomstandigheden. Hij kan langdurige taken op zich nemen. Hij raakt gemakkelijk opgewonden, van streek en oefent tegelijkertijd kritiek op zichzelf uit.

71 SXT Venus - Mars

Positief aspect: hij is amoureus, geen rustige en kalme partner maar een hartstochtelijk persoon en temperamentvol. Hij is daadkrachtig in de liefde, en houdt van gezonde genoegens. Hij geniet ten volle van het leven.

285 SXT Mars - Saturnus

Positief aspect: hij is energiek en besluitvaardig. Hij bezit geestkracht en weerstand, bekwaamheid en geduld: besteedt al zijn energie en talenten om alle hindernissen weerstand te kunnen bieden en met succes. Hij is obstinaat, berekenend, overweegt eerst alle mogelijke gevolgen, voordat er gehandeld wordt, neemt alle tijd van de wereld en verliest nooit het geduld om zijn doel te bereiken. Wordt gevreesd en gerespecteerd in eigen kring.