Zon in Boogschutter

Trefwoord: IDENTITEIT: Met je visies anderen inspireren

Privé – Je wordt diepgaand geïnspireerd door edelmoedigheid van geest en intellectueel presteren. Je persoonlijke visies op de toekomst kunnen van grote betekenis zijn voor degenen met wie je in contact komt. Enkele van de grootste keerpunten in je leven doen zich voor wanneer je nieuwe geestelijke grenzen ontdekt, die je ertoe dwingen oude overtuigingen, waarmee je je sterk identificeerde, te laten varen. Wel neig je ernaar pontificaal te doen over wat naar jouw mening de waarheid is. De ervaring leert echter dat je zelden consistent bent in je overtuigingen en de waarheid afhankelijk is van je laatste nieuwe ontdekkingen. Je relatieleven zou er daarom wel bij varen, als je je minder krachtig en twistziek gedroeg en meer openstelde voor het standpunt van je partner. Misschien acht je het je heilige plicht om mensen op de hoogte te brengen van wat volgens jou de waarheid is, maar door schade en schande zul je leren dat anderen het beste luisteren wanneer je wacht totdat je om je mening wordt gevraagd.

Werk - Het zoeken naar zin en inzicht is een centrale drijvende kracht in je leven. Het kan de vorm aannemen van filosofische interesses, reizen of studeren; het is belangrijk voor je dat een beroep uitoefent waarin je minimaal op één van deze terreinen je bewustzijn kunt verruimen. Je moet het gevoel hebben dat je in je baan vrijheid geniet, terwijl je sleur ronduit verfoeit. Je zet je hartstochtelijk in voor zaken die om eerlijkheid en rechtvaardigheid schreeuwen - waarbij aangetekend dat je door je uitgesproken opinies en directe manier van doen zo nu en dan in de nesten zult belanden. Diplomatie is nu eenmaal niet je grootste talent. Over het algemeen bezit je anderzijds grote overredingskracht en met je inzichten en overtuigingen dwing je respect af. Je bent allesbehalve het type dat zich lange tijd gelukkig voelt in dezelfde baan, tenzij het werk je de kans biedt om je constant geestelijk te verruimen en je horizon te verbreden. In je beroep verlang je ernaar lof te oogsten wegens je goede oordeelsvermogen, positieve instelling en gave om toekomstige ontwikkelingen te voorspellen.

Deze beschrijving van je zonneteken Boogschutter is slechts een heel klein stukje uit de horoscooprapporten van meer dan 25 bladzijden lang die je in de webshop van deze website kan bestellen.

Wat nu verder volgt zijn een aantal korte verklaringen specifiek geschreven voor deze gratis horoscoop. De verklaringen in de horoscooprapporten die je bij ons kan bestellen zijn vele, vele malen uitgebreider.

Zon in huis III

Hij heeft een goede opvoeding, een vaste greep op de feiten. Succes op sociaal gebied, hij wil bekend zijn. Hij heeft een sterke invloed op zijn directe omgeving.

425 CJN Zon - Mercurius

Positief aspect: Hij is intelligent en weet wat hij wil. Is een goede organisator, hij houdt van beweging, reizen, literatuur.

338 SXT Zon - Saturnus

Positief aspect: Hij wil graag alleen werken en in rust. Hij schenkt nogal aandacht aan details, is ernstig, methodisch, geduldig en houdt het lang uit, met moeilijke en delicate taken, en volbrengt deze.

-64 VIE Zon - Ascendant

Negatief aspect: hij heeft veel ambitie, maar is pretentieus, faalt daar hij zich niet realiseert dat de ideeën te ambitieus zijn, en daardoor niet te verwezenlijken zijn.