Zon in Maagd

Trefwoord: IDENTITEIT: Voor een vlotte gang van zaken zorgen

Privé – De grootste beproevingen voor je identiteit doen zich voor wanneer er veranderingen in je omgeving plaatsvinden - of het nu je persoonlijke gezondheid betreft of je gezin of werk. Op dit soort momenten leer je je oordeelsvermogen te gebruiken om onzuiverheden te verfijnen en uit de weg te ruimen. Je bezit een buitengewoon goed ontwikkelde kritische zin en voortreffelijke analyserende vermogens, welke eigenschappen je instrumenten voor je persoonlijke ontwikkeling zouden kunnen zijn. Wel dien je in dit verband een neiging tot zelfkritiek te overwinnen, terwijl je jezelf best ook eens een schouderklopje mag geven voor je hulp aan anderen. Terwille van een harmonieus relatieleven zou je verder moeten vermijden te kritisch jegens je partner te zijn. Je kunt het verder razenddruk hebben en te zeer opgaan in de dagelijkse gang van zaken, waardoor je partner mogelijk in passiviteit vervalt. Het kan er dan in uitmonden dat je, onvervalste perfectionist als je nu eenmaal bent, alles zelf in het huishouden doet. Als je geen grenzen aan je hulpvaardigheid stelt, zal ervan je geprofiteerd worden.

Werk – Persoonlijke vaardigheden ontwikkelen en jezelf nuttig maken zijn de primaire doelen in je leven. Je voelt je het gelukkigst wanneer de dingen dankzij jouw inspanningen vlot verlopen. Op welk terrein je ook werkt, je kweekt er veelal een geest van efficiency en gewetensvolheid. Je bent een waarlijk behulpzame persoon en velen in je leven hebben alle reden om daar dankbaar om te zijn. De wetenschap een klus goed geklaard te hebben is voor jou belangrijker dan prestige. Bewustzijn van de omgeving is een centrale factor in je leven - ongeacht of het nu om de omgeving van je fysieke lichaam of die van je werkplaats gaat of om de natuur zelf (vooral als het werken met dieren inhoudt). Je bent een geboren organisator en kunt even goed met informatie en dingen overweg als met mensen. Je bezit oog voor het detail. Alles bij elkaar kan het je geknipt voor secretarieel werk maken.

Deze beschrijving van je zonneteken Maagd is slechts een heel klein stukje uit de horoscooprapporten van meer dan 25 bladzijden lang die je in de webshop van deze website kan bestellen.

Wat nu verder volgt zijn een aantal korte verklaringen specifiek geschreven voor deze gratis horoscoop. De verklaringen in de horoscooprapporten die je bij ons kan bestellen zijn vele, vele malen uitgebreider.

Zon in huis VI

Niet veel sociale ambities, hij wenst te werken in de medische sector en gestadig aan vooruit komen.

114 CJN Zon - Mars

Positief aspect: Hij is energiek, besluitvaardig, moedig, hij heeft veel zelfvertrouwen. Hij wil graag domineren, bevelen, leiden. Hij komt alle moeilijkheden te boven, zuiver door wilskracht. Maar hij is ook oprecht.

-184 OPP Zon - Neptunus

Negatief aspect: zijn verbeeldingskracht richt zich tot eigen dag-dromen: hij wordt gemakkelijk beïnvloed, en maakt het leven onnodig ingewikkeld. Hij voert de plannen niet uit tot het einde. De droomwereld volstaat.

89 DRI Zon - Pluto

Positief aspect: hij beseft dat het doel moet bereikt worden. Hij is sterk, en herstelt zich altijd gauw na een terugslag.