Zon in Kreeft

Trefwoord: IDENTITEIT: Het gevoel ergens bij te horen

Privé - De band met je moeder zal buitengewoon vormend geweest zijn. Je bent gevoelig en vlug gekwetst - al hoeft dat van buiten niet meteen te blijken. Maar even goed verdedig je loyaal en vurig je dierbaren - kwaad dat hun wordt aangedaan, is kwaad dat jou wordt aangedaan. Je bezit een sterk beschermend instinct. De grootste beproevingen in je leven doen zich voor wanneer banden van gehechtheid verbroken worden - bijvoorbeeld ten gevolge van wijzigingen in de gezinsstructuur. Op zulke momenten is het belangrijk om je bewust te zijn van het gevaar dat aan sentimentele gehechtheid aan het verleden kleeft. Je tegenzin om dingen los te laten kan namelijk je persoonlijke ontwikkeling in de weg zitten. Hoewel je als geen ander een koesterende omgeving kunt scheppen voor degenen die je na staan, zou je er toch ook baat van hebben als je je meer openstelde voor degenen met wie je op minder intieme voet verkeert. Je raakt snel van slag door veranderingen in je dagelijks ritme en kunt tamelijk ontstemd zijn wanneer je je habituele gedrag dient te veranderen. Voor jou geldt het motto `Eigen haard is goud waard'.

Werk – Je bent een loyale persoon, die zich gemakkelijk emotioneel laat meeslepen door de affectieve banden met anderen - met name je familie. Je werkt het beste in een veilige omgeving met mensen die je goed kent; je collega's kunnen dan als een tweede familie voor je zijn. Je hebt een hekel aan indringers en het duurt enige tijd voordat je went aan nieuwe personen in je werkkring. Dat kan allemaal evenwel niets afdoen aan het feit dat je van nature een prima mensenkenner bent en een sterke drang voelt om voor anderen te zorgen. Wel ben je een gevoelig type en zult het zelden vergeten als iemand jou persoonlijk of iemand om wie je geeft kwaad doet. Je hecht sterk aan je territorium en verdedigt het fel. Op je werkplaats probeer je niettemin een gezellige sfeer te scheppen. Je bezit een aangeboren zakelijk talent voor het vermeerderen van je bezit. Je streeft er vastberaden naar hogerop te komen, maar dikwijls wordt toekomstige groei verhinderd door allerlei ballast uit het verleden. Met je enorme gehechtheid aan huis en haard en angst voor verlies kun je van economisch ongewisse omstandigheden lichamelijk ziek worden. Besef echter dat je, dynamisch en vlijtig als je bent, gestaag in het leven vooruit zult komen.

Deze beschrijving van je zonneteken Kreeft is slechts een heel klein stukje uit de horoscooprapporten van meer dan 25 bladzijden lang die je in de webshop van deze website kan bestellen.

Wat nu verder volgt zijn een aantal korte verklaringen specifiek geschreven voor deze gratis horoscoop. De verklaringen in de horoscooprapporten die je bij ons kan bestellen zijn vele, vele malen uitgebreider.

Zon in huis I

Krachtige persoonlijkheid. Hij is wilskrachtig, autoritair. Hij is zelfverzekerd maar soms arrogant. Heeft een gelukkige jeugd. Zijn wensen voor zelfontwikkeling leiden tot succes en hij heeft een goed beroep.

711 CJN Zon - Mercurius

Positief aspect: Hij is intelligent en weet wat hij wil. Is een goede organisator, hij houdt van beweging, reizen, literatuur.

257 SXT Zon - Uranus

Positief aspect: hij is vooral onafhankelijk en origineel. Houdt van verandering, hervormingen, hij is allergisch voor alle sleur. Hij heeft een sterke persoonlijkheid en heeft vele vrienden.